TJENESTER OG PRISER

 
 

TJENESTER

Jeg tilbyr individuell terapi for voksne basert på en kognitiv tilnærming for lettere til moderate psykiske lidelser. Kognitiv terapi er en forskningsbasert metode for et bredt spekter av psykiske plager med fokus på sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd. Jeg er opptatt av å etablere en tillitsfull og trygg relasjon slik at vi kan få til et godt samarbeid. 

Problemstillinger jeg kan hjelpe deg med:

  • Angstplager
  • Depresjonsplager
  • Stressrelaterte plager og utbrenthet
  • Psykiske plager som følge av kroppslig sykdom eller smerter
  • Vansker med å stå i jobb pga. psykiske helseplager


Du trenger ikke henvisning fra lege da jeg er privatpraktiserende. 

Første samtale vil ha fokus på kartlegging og avklaring av videre behov. 

 

PRISER

Timespris (45 minutter)

1100 NOK