OM MEG 

Kristin Harbø

Psykolog 

Jeg er norsk autorisert psykolog fra profesjonsstudiet på NTNU i Trondheim. 

Erfaringen min har jeg fra behandling av psykiske plager som angst, depresjon, livskriser, stress, samt utfordringer med å fungere i arbeidslivet. 

Jeg er også interessert i formidling av faget og jobber som høyskolelektor i psykologi ved Høyskolen Kristiania. 

Jeg samarbeider med Fysioterapi og helseklinikken på Råholt.