KONTAKT

 

Jeg går ut i barselpermisjon i november og har derfor ikke mulighet til å ta inn nye klienter. 

Psykolog Kristin Harbø
v/Fysioterapi og helseklinikken Råholt
Tærudvegen 51
2071 Råholt
www.fhk.no    

Telefonnummer 
Direktenummer: (+47) 973 08 487
Sentralbord Fysioterapi og helseklinikken: 639 24 680